STAG Logo

Leermaterialen over 'Agressiebeleid'

Hier vind je veel goede voorbeelden van leermaterialen die bijdragen aan het behalen van de doelen van ‘Agressiebeleid’. Alle leermaterialen zijn gratis te gebruiken!

Verbetercheck ongewenst gedrag

Dit instrument is ontwikkeld voor zorginstellingen, maar is ook voor onderwijsinstellingen te gebruiken en bijvoorbeeld te verwerken in een stage-opdracht. Meer informatie.

Veiligheidspaspoort

Het veiligheidspaspoort helpt om te bepalen wat je nodig hebt om jóuw taak in jóuw werkomgeving goed te kunnen uitvoeren. Meer informatie.

Veiligheid in de psychiatrie

Hoe kan je bijvoorbeeld met positieve communicatie psychiatrische units veiliger maken? Meer informatie.

Tips Arbocatalogus Jeugdzorg

Naast een overzicht welke trainingen worden aangeboden, zijn ook korte karakteristieken van de trainingen opgenomen. Meer informatie.

Syllabus basisscholing weerbaarheid (theorie)

Deze syllabus komt vanuit het leren in een instelling voor gehandicaptenzorg, maar kan prima als inspiratie dienen voor andere branches en het onderwijs. Meer informatie.

Stageopdracht Omgaan Met Agressie

Korte, praktische opdracht waarmee studenten de visie op agressie/moeilijk gedrag onderzoeken in de stageorganisatie en de afdeling. Meer informatie.

Praktijkgids beleid ontwikkelen

Praktijkgids met inhoudelijke informatie over agressie, oorzaken en verantwoordelijkheden van betrokkenen bij agressiebeleid. Meer informatie.

Minipocket “Genoeg over agressie”

De minipocket is eigenlijk bedoeld voor veiligheidscoaches maar biedt voor alle medewerkers de nodige basisinformatie. Meer informatie.

Kenniscentrum Agressie

Uitgebrede website van het kennis- en expertisecentrum (ICOBA) in Belgie met veel informatie en praktische oefeningen, vragenlijsten, modules, brochures etc. Meer informatie.

Kennisbundel probleemgedrag

De Arbocatalogus van de VVT biedt oplossingen en ondersteunende middelen voor de aanpak rond ongewenst gedrag in organisaties. Meer informatie.

Instrument voor Zelfevaluatie Patiëntveiligheidscultuur (IZEP)

IZEP is een instrument om de veiligheid binnen een afdeling of team te bespreken. Meer informatie.

High Intensive Care (HIC), een nieuwe manier van crisisopname in de GGZ

De afgelopen jaren is samen met zo’n twintig GGZ-instellingen een nieuwe manier van crisisopname ontwikkeld, genaamd High & Intensive Care (HIC). Meer informatie.

Handreiking fysiek ingrijpen

Fysiek ingrijpen is primair onderdeel van het veiligheidsbeleid. Meer informatie.

Gedragsregels in de organisatie of op de afdeling

De afdeling Spoed Eisende Hulp van het UMCU heeft deze gedragsregels vertaald in heel concrete afspraken op de afdeling. Meer informatie.

Agressietrainingen gehandicaptenzorg

Naast een overzicht welke trainingen worden aangeboden, zijn ook korte karakteristieken van de trainingen opgenomen. Meer informatie.

Checklist leerklimaat

Een goed leerklimaat is een voorwaarde voor leren op de werkplek. Met deze checklist breng je het leerklimaat op een afdeling of in een organisatie in kaart. Meer informatie.

Evaluatie-instrument

Hoe meet je of leerdoelen behaald zijn? Meer informatie.