STAG Logo

Afspraken over lessen omgaan met agressie

Voorbeeld van afspraken over het verzorgen van lessen Omgaan Met Agressie (of OMA-verwante thema’s) die gemaakt zijn tussen een GGZ-instelling en de onderwijsinstellingen in mbo en hbo die stagiaires leveren. Er is in kaart gebracht wat de onderwijsinstellingen studenten aanbieden en op welk moment in het curriculum dit plaatsvindt. Op basis hiervan zijn conclusies getrokken en is een voorstel inclusief lesplan voor een trainingsmiddag geformuleerd.

Doelgroep:

Afspraken gemaakt tussen GGZ en mbo, ter inspiratie ook bruikbaar voor andere branches en onderwijsniveaus.

Ontwikkelaar:

Mondriaan.

Sluit aan bij doel:

Omgaan met oranje gedrag.

Aan de slag!

Opent externe link in nieuw schermBasistraining omgaan met Agressie en ander grensoverschrijdend gedrag.