STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/biologische-agentia.jpg); }

Dit doe je voor een organisatie

Ben je verantwoordelijk voor een goede omgang met infectierisico’s binnen een hele organisatie, dan is het vooral van belang om tot een integraal beleid te komen. Er is veel te regelen en te doen: hieronder vind je praktische aanknopingspunten. Je kunt telkens doorklikken naar nadere informatie en tips.

Spelregels bij het werken met een vaccinatiebeleid

Vaccinatie kan bijdragen aan beperking van het risico van infectieziekten. Je moet wel gericht te werk gaan en vooraf instemming krijgen van de ondernemingsraad (OR). De spelregels op een rijtje.

  • Baseer je op een goed uitgevoerde RI&E. Als organisatie beschrijf je in de RI&E in welke functies medewerkers een risico lopen om te worden blootgesteld aan biologische agentia. Dit levert een goede basis op voor de beslissing voor welke functies de werkgever vaccinatie aanbiedt (als één van de beschermende maatregelen). Werk je met een basis RI&E-instrument, dan is het raadzaam om een aanvullende RI&E uit te voeren gericht op infectierisico’s.
  • Werk met heldere criteria. Naast de risico-inschatting in de RI&E is hierbij ook van belang hoe besmetting bij specifieke infectieziekten tot stand kan komen. Voor hepatitis B is bijvoorbeeld een goed criterium of er gerede kans is op bloed-bloedcontact. Is dat het geval, dan moet de werkgever vaccinatie aanbieden. Stimuleer vaccinatie tegen Hepatitis B en overweeg om dan hepatitis A ook mee te nemen (geringe meerkosten). Als medewerkers dit niet willen, leg dat dan vast.

Trek waar mogelijk gezamenlijk op met OR. Stel de vaccinatieregeling bij voorkeur samen met de ondernemingsraad op. Voor invoering, wijziging of intrekking van je vaccinatiebeleid is hoe dan ook instemming van dit orgaan nodig. Door vanaf het begin samen op te trekken, vergroot je de kans op een soepele instemmingsprocedure. Ook kun je zo vanaf het begin profiteren van input vanaf de werkvloer.