STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/biologische-agentia.jpg); }

Dit doe je voor een organisatie

Ben je verantwoordelijk voor een goede omgang met infectierisico’s binnen een hele organisatie, dan is het vooral van belang om tot een integraal beleid te komen. Er is veel te regelen en te doen: hieronder vind je praktische aanknopingspunten. Je kunt telkens doorklikken naar nadere informatie en tips.

Prik- bijt, snij-, krab- en spat-incidentenprotocol: de aandachtspunten op hoofdlijnen

Als zich een prik-, bijt, krab-, spuug-, -snij of spatincident met besmettingsgevaar heeft voorgedaan,en de medewerker is blootgesteld aan biologische agentia, is doelmatig handelen belangrijk. Zorg daarom voor een heldere instructie die voorziet in concrete handelingen in geval van een prik, bijt, rab-, spuug- of snijincident. Hieronder vind je de aandachtspunten op hoofdlijnen.

  • Zorg dat iedereen weet wat hij moet doen. De instructie moet bij voorkeur op de werkplek aanwezig zijn. Waar dit niet mogelijk is, moeten medewerkers goed geïnstrueerd zijn en moet de instructie regelmatig herhaald worden.
  • Maak afspraken met zorgaanbieders. Belangrijk is dat er acute zorg beschikbaar is, ongeacht het tijdstip waarop het incident zich voordoet. Denk aan een 24-urige achtervang voor prik-, bijt-, snij en spataccidenten via bijvoorbeeld medische achterwacht, een nachtdienstensysteem en dergelijke. Ook kun je gebruik maken van commerciële aanbieders zoals Prikpunt en PreventCare. Met deze partijen heeft VGN prijsafspraken gemaakt.
  • Zorg dat de bedrijfsarts een melding krijgt. In het geval van een besmetting is hij verplicht een melding te verrichten bij het Opens external link in new windowNederlands Centrum voor beroepsziekten.

Praktijkvoorbeelden

Sommige besmettingen moeten acuut behandeld worden omdat anders de schade groot kan zijn. Hoe je dat kunt regelen lees je in onderstaand voorbeeld van een prikaccidentenprotocol.
Amarant kaart wat te doen bij calamiteit 1 (breed)
Amarant kaart wat te doen bij calamiteit 2 (begeleiding)
Amarant kaart wat te doen bij calamiteit 3 (prikaccident)