STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/biologische-agentia.jpg); }

Dit doe je voor een organisatie

Ben je verantwoordelijk voor een goede omgang met infectierisico’s binnen een hele organisatie, dan is het vooral van belang om tot een integraal beleid te komen. Er is veel te regelen en te doen: hieronder vind je praktische aanknopingspunten. Je kunt telkens doorklikken naar nadere informatie en tips.

Houd de kennis over infectieziektes en biologische agentia up to date

Infectieziekten vormen een specialistisch onderwerp binnen het arbobeleid. Bovendien staat de wetenschap op dit gebied niet stil. Medewerkers en leiding moeten regelmatig voorlichting en instructie krijgen op dit gebied. Het kan daarom nuttig zijn ook regelmatig scholing te verzorgen voor degenen die daar weer voor zorgen  (arbodeskundigen).  Enkele voorbeeldenop een rijtje.

Scholing met het oog op goede voorlichting en instructie

Een belangrijk doel van scholing kan zijn dat opleiders, preventiemedewerkers, arbocoördinatoren in staat worden gesteld om binnen een instelling goede voorlichting te geven over de risico’s van het werken met biologische agentia. Voorbeelden zijn:

 

  • Workshop train de trainer. Deze workshop biedt deskundigen een leermethode om medewerkers binnen hun eigen instelling goed voor te lichten over de risico’s van biologische agentia.
  • Syllabus voor opleiders. Hierin worden concrete lesmethoden en lesvormen aangereikt waarmee de opleider de voorlichting over biologische agentia kan inrichten.