STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/biologische-agentia.jpg); }

Dit doe je voor een organisatie

Ben je verantwoordelijk voor een goede omgang met infectierisico’s binnen een hele organisatie, dan is het vooral van belang om tot een integraal beleid te komen. Er is veel te regelen en te doen: hieronder vind je praktische aanknopingspunten. Je kunt telkens doorklikken naar nadere informatie en tips.

Het belang van een integraal beleid tegen infectieziekten

Op het niveau van een organisatie heeft het vraagstuk van infectieziekten twee kanten. Aan de ene kant heb je te maken met de veiligheid van de cliënten, aan de andere met de bescherming waar de medewerkers recht op hebben. Je kunt deze beide zaken niet los van elkaar zien: het is juist zaak om een integraal beleid te hebben.

Infectieziekten maken geen onderscheid

In de praktijk gaan infectierisico’s natuurlijk dwars door de organisatorische scheidslijnen tussen cliënten en medewerkers heen. Leden van de ene groep kunnen die van de andere besmetten en omgekeerd. Als je hier in je beleid geen rekening mee houdt, dweil je met de kraan open. En laat je op het ene gebied steken vallen, dan heeft dat onvermijdelijk gevolgen voor het andere.

Stem goed af

De bescherming van cliënten wordt meestal ingevuld door een specialist in de infectiepreventie: de hygiënist. Het is zaak om de zorg voor de medewerkers op het terrein van infectieziekten goed met deze professional af te stemmen.

Vul elkaar aan

Omdat het infectiepreventiebeleid vaak met name is gericht op de cliënten, dekt het niet de volledige lading als het gaat om risico’s voor de medewerkers. Dit geldt zeker voor de arborisico’s die niet zo zorgspecifiek zijn: de niet-cliëntgebonden handelingen. Zorg dus dat je elkaar goed aanvult.

Tools