STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/biologische-agentia.jpg); }

Dit doe je voor een organisatie

Ben je verantwoordelijk voor een goede omgang met infectierisico’s binnen een hele organisatie, dan is het vooral van belang om tot een integraal beleid te komen. Er is veel te regelen en te doen: hieronder vind je praktische aanknopingspunten. Je kunt telkens doorklikken naar nadere informatie en tips.

Beheers de risico’s bij ambulante zorg

Ook in de ambulante zorg is het belangrijk om de risico’s met betrekking tot blootstelling aan biologische agentia zo veel mogelijk te voorkomen en te beperken. Maar hoe krijg je grip op de situatie bij een ander?

  • Stel voorwaarden. Je kunt bij het leveren van zorg prima eisen stellen op het gebied van de inrichting en hygiënische omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan minimumeisen met betrekking tot hygiëne en schoonmaakmiddelen. Meld er duidelijk bij dat dit nodig is om veilig te kunnen werken.
  • Onderhoud korte lijntjes. Een specifieke vorm van ambulante zorg is dat een cliënt voor een (dag)behandeling naar een huisarts, medisch specialist of polikliniek gaat zonder dat er een opname met overnachting plaatsvindt. Besmetting met bijvoorbeeld MRSA behoort dan tot de risico’s. Zorg dat je nauw contact houdt met zulke zorg- en/of ketenpartners over besmettelijke ziekten en mogelijk dragerschap van cliënten. Zo kun je waar nodig samen effectieve maatregelen nemen om verspreiding van ziekmakende bacteriën en virussen te beperken en adequaat te reageren op mogelijke blootstelling.