STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/biologische-agentia.jpg); }

Dit doe je voor een organisatie

Ben je verantwoordelijk voor een goede omgang met infectierisico’s binnen een hele organisatie, dan is het vooral van belang om tot een integraal beleid te komen. Er is veel te regelen en te doen: hieronder vind je praktische aanknopingspunten. Je kunt telkens doorklikken naar nadere informatie en tips.

Aanvullende RI&E infectieziekten: geen overbodige luxe

Om op het gebied van infectieziekten een compleet beeld te hebben van de risico’s en er vervolgens adequate maatregelen tegen te kunnen nemen, is een goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) nodig. De basis  RI&E’s zijn op dit gebied meestal niet afdoende.

  • Pak het grondig aan. Maak je gebruik van een basis RI&E-instrument? Voer dan een aanvullende RI&E infectieziekten uit om dit specifieke risico goed in beeld te krijgen en aan te pakken.
  • Maak onderscheid tussen functies. In de gehandicaptenzorg variëren de infectierisico’s per functiegroep. Maak een overzicht van functies en de bijbehorende risico’s. Geef telkens aan welke aspecten het hoogste risico geven en wat er gedaan wordt om die risico’s te beheersen.
  • Benut beschikbare hulpmiddelen. Voor het uitvoeren van een aanvullende RI&E infectieziekten is een Opens external link in new windowchecklist opgesteld door de LCHV.