STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/biologische-agentia.jpg); }

Dit doe je voor jezelf

Als je op het gebied van infectieziekten besmetting wilt voorkomen, is persoonlijke hygiëne erg belangrijk. Daarnaast is het van belang dat je zorgvuldig werkt in situaties waar blootstelling kan optreden. Wat dit concreet betekent vind je hieronder. Je kunt telkens doorklikken naar meer informatie en tips.

Infectieziekten voorkomen: dit kun jij doen als je met cliënten werkt

Wie met cliënten werkt, loopt per definitie risico op blootstelling aan micro-organismen die infectieziekten kunnen veroorzaken. Als zorgverlener heb je immers intensief contact met de personen die je verzorgt. Ook kun je te maken krijgen met ongewenst gedrag dat in dit opzicht risicovol is, zoals krabben, bijten, spugen of snijden. De volgende aandachtspunten helpen je om infectierisico’s zo veel mogelijk te beperken.

  • Ken je cliënten en hun gedrag. Weet hoe je het risico van krab-,  bijt-, snij en spatincidenten zo veel mogelijk kunt beperken en deel kennis en ervaringen op dit gebied met je collega’s. Doe je voordeel met de informatie die deze arbocatalogus bevat over agressie en veiligheid
  • Ken de blootstellingsroutes. Alleen als je weet op welke manieren je een infectie kunt oplopen, kun je effectieve voorzorgsmaatregelen nemen. In deze catalogus staat een overzicht
  • Let scherp op je persoonlijke hygiëne. Was je handen of huid na ieder contact met lichaamsvloeistoffen, dek wondjes en andere huidbeschadigingen af en draag werkkleding en handschoenen. Ze zijn er niet voor niets! Volg de tips en aanwijzingen voor persoonlijke hygiëne in deze catalogus.
  • Houd alles schoon en droog. Zorg dat de werkruimte en materialen niet vervuild raken. Volg de tips en aanwijzingen in deze arbocatalogus voor schoonhouden in het algemeen en voor reiniging en desinfectie bij bijzondere vervuiling.
  • Weet wat je moet doen bij incidenten. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kun je een prik-, bijt-, krab-, snij-, spat of ander incident meemaken. Zorg dat je weet wat je dan moet doen.
  • Ken de procedures voor uitbraken. Bij uitbraak van infecties volg je de speciale instructies die je organisatie bekendmaakt.
  • Wees alert op ziekteverschijnselen. Loop je ondanks al je voorzorgsmaatregelen toch een infectie op, dan wil je daar met het oog op je gezondheid natuurlijk zo snel mogelijk actie op ondernemen. Heb je klachten zoals huidaandoeningen, ernstige diarree, pussende wonden, langdurig hoesten, meldt dat dan zo snel mogelijk bij je leidinggevende of raadpleeg bedrijfsarts of infectiepreventiedeskundige. Wees ook alert bij plotselinge huiduitslag, jeuk, plotselinge koorts, hoofdpijn of kortademigheid. Ook verklein je zo de kans dat je anderen in je omgeving besmet.
  • Overweeg je te laten vaccineren. Als je met cliënten werkt, loop je vrijwel altijd risico op contact met risicovolle materialen, zoals bloed, wondvocht, ontlasting en speeksel. Dit geldt zeker bij cliënten die door hun gedrag (automutilatie, spasmen, gerichte en niet gerichte agressie) risicovolle werksituaties veroorzaken. Het is verstandig om je te laten vaccineren tegen hepatitis B. Vind je het moeilijk om te beslissen over vaccinatie, dan vind je hier enkele zaken die je kunnen helpen bij je overwegingen.