STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/bhv.jpg); }

Dit doe je voor je team

Als je de leiding hebt over een team of afdeling, is het jouw taak om ervoor te zorgen dat iedereen zich bewust is van het belang van veiligheid en goede bedrijfshulpverlening (BHV). Het allerbelangrijkste is dat er een goede veiligheidscultuur heerst. Randvoorwaarde daarin is dat punten gemakkelijk bespreekbaar gemaakt worden: het gaat niet om elkaar de schuld te geven of af te straffen, maar om gezamenlijk tot een betere prestatie te komen.
Ook moet iedereen weten wat hij in noodsituaties moet doen. Hieronder vind je vier aanknopingspunten die helpen om een team scherp te houden op deze punten. Bij ieder onderwerp kun je doorklikken naar meer tips en informatie.

Tips om meer alert te zijn op risicovolle veranderingen

In de loop van de tijd treden er bijna altijd veranderingen op in de werk- en leefruimtes waarin je team bezig is. Dit kan sluipend ten koste gaan van de veiligheid, maar in de dagelijkse drukte let je daar vaak niet op. Onderschat de risico’s niet: het zijn vaak de kleine dingen die het doen. Hieronder vind je tips om ervoor te zorgen dat je als team op de veiligheid blijft letten en alert bent op risicovolle veranderingen.

 • Sta geregeld stil bij de BHV-situatie. Plan bijvoorbeeld ieder kwartaal een moment om hier bij stil te staan. Wat is er de voorbije maanden veranderd? Is de situatie zo nog veilig? Na grotere of geplande veranderingen is het uiteraard verstandig om niet te wachten tot de normale periode verstreken is. Houd in zulke gevallen direct een inventarisatieronde.
 • Benoem iemand tot ‘BHV-geweten’. Het kan heel goed werken om iemand deze rol te geven Deze collega houdt de rest van het team bij de les en checkt periodiek of alles nog op orde is.
 • Werk met een checklist. Dat is handig én verstandig voor jezelf of voor het ‘BHV-geweten’ in je team, want zo vergeet je niets en loop je snel de belangrijkste punten na. Denk in ieder geval aan het volgende:
  • Vluchtroutes: zijn die nog goed begaanbaar?
  • Blusmiddelen: zijn die klaar voor gebruik en bereikbaar?
  • Nieuwe cliënten of collega’s: is daar mogelijk iemand bij die in noodsituaties speciale aandacht vergt?
  • De veiligheid van de werkomgeving: zijn er brandbare materialen, is apparatuur misschien beschadigd, zijn kritische onderdelen onderhouden (denk aan filter wasdroger, filters afzuigkap), enz.?