STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/bhv.jpg); }

Dit doe je voor je team

Als je de leiding hebt over een team of afdeling, is het jouw taak om ervoor te zorgen dat iedereen zich bewust is van het belang van veiligheid en goede bedrijfshulpverlening (BHV). Het allerbelangrijkste is dat er een goede veiligheidscultuur heerst. Randvoorwaarde daarin is dat punten gemakkelijk bespreekbaar gemaakt worden: het gaat niet om elkaar de schuld te geven of af te straffen, maar om gezamenlijk tot een betere prestatie te komen.
Ook moet iedereen weten wat hij in noodsituaties moet doen. Hieronder vind je vier aanknopingspunten die helpen om een team scherp te houden op deze punten. Bij ieder onderwerp kun je doorklikken naar meer tips en informatie.

Opstellen van risico-profielen voor je afdeling

Cliënten kunnen een zeker risico zijn als het gaat om het veroorzaken van brand of andere calamiteiten. Daarom is het belangrijk in beeld te hebben wat je van hen kunt verwachten. Daarnaast is de vraag of ze bij noodsituaties kunnen waarschuwen en of ze zelfredzaam zijn. Door voor de gehele groep in kaart te brengen wat je van hen kunt verwachten is er een helder beeld van wat je te doen hebt om noodsituaties te voorkomen en welke hulp er nodig is als er een calamiteit optreedt.

Voor het opstellen van deze risico-profielen is een methode ontwikkeld door de samenwerkende Brancheorganisaties Zorg en Brandweer Nederland (programma De Zorg Brandveilig). Door deze toe te passen ontstaat overzicht. Hiermee kun je dan ook zien op welke punten je extra aandacht moet geven als het gaat om brandveiligheid. Daarnaast vormt dit de basis om te bepalen welke acties er te nemen zijn als er dan toch een calamiteit optreedt.

Indeling Risicoprofielen cliënten of patiënten