STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/bhv.jpg); }

Dit doe je voor je team

Als je de leiding hebt over een team of afdeling, is het jouw taak om ervoor te zorgen dat iedereen zich bewust is van het belang van veiligheid en goede bedrijfshulpverlening (BHV). Het allerbelangrijkste is dat er een goede veiligheidscultuur heerst. Randvoorwaarde daarin is dat punten gemakkelijk bespreekbaar gemaakt worden: het gaat niet om elkaar de schuld te geven of af te straffen, maar om gezamenlijk tot een betere prestatie te komen.
Ook moet iedereen weten wat hij in noodsituaties moet doen. Hieronder vind je vier aanknopingspunten die helpen om een team scherp te houden op deze punten. Bij ieder onderwerp kun je doorklikken naar meer tips en informatie.

BHV: zo weet je zeker dat je op elkaar kunt rekenen

Brandveiligheid valt of staat bij bewustzijn, alert zijn. Om de situatie veilig te houden en in noodsituaties goed te handelen, heb je elkaar nodig. Collega’s moeten op elkaar kunnen rekenen! In de praktijk denken mensen echter vaak verschillend over zaken, of schatten ze situaties op uiteenlopende wijzen in. Daarom is het van groot belang om zaken met elkaar af te stemmen en overeenstemming te bereiken over veiligheid. Om te bekijken hoe bewust iedereen is kun je de veiligheidsbewustzijn monitor invullen. Bespreek in elk geval regelmatig de volgende thema’s.

  • Vluchtwegen vrijhouden: denkt iedereen hier hetzelfde over, of lopen de meningen uiteen?
  • Brandveilig werken: wat houdt dat in, is iedereen het daarover met elkaar eens?
  • Roken: moet dat kunnen, of is het uit den boze? En hoe benaderen jullie cliënten op dit punt, is het signaal eenduidig of zaaien jullie onbedoeld verwarring?
  • Even weg zijn: seinen collega’s elkaar in als ze bijvoorbeeld even naar het toilet moeten, of een telefoontje krijgen?
  • Wat je doet als het alarm afgaat: is iedereen dan met hetzelfde bezig, of hebben we ongemerkt toch verschillende ideeën over wat er moet gebeuren?

Check ook of de afspraken werken

Door met elkaar te bekijken wat ieders ideeën zijn, kom je tot afspraken over wat je van elkaar verwacht om risico’s zo klein mogelijk te houden. Zo weet je wat je aan elkaar hebt als de nood aan de man is. Maar het is ook belangrijk om dat in de praktijk te testen en te oefenen. Plan dus geregeld een praktijkoefening in en evalueer die!