STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/bhv.jpg); }

Dit doe je voor je team

Als je de leiding hebt over een team of afdeling, is het jouw taak om ervoor te zorgen dat iedereen zich bewust is van het belang van veiligheid en goede bedrijfshulpverlening (BHV). Het allerbelangrijkste is dat er een goede veiligheidscultuur heerst. Randvoorwaarde daarin is dat punten gemakkelijk bespreekbaar gemaakt worden: het gaat niet om elkaar de schuld te geven of af te straffen, maar om gezamenlijk tot een betere prestatie te komen.
Ook moet iedereen weten wat hij in noodsituaties moet doen. Hieronder vind je vier aanknopingspunten die helpen om een team scherp te houden op deze punten. Bij ieder onderwerp kun je doorklikken naar meer tips en informatie.

BHV-gesprekspunten voor het team: kennen jullie de BHV-situatie? Vier zaken die het bespreken waard zijn

Er zijn diverse goede redenen om het hele team te betrekken bij het organiseren van veiligheid en bedrijfshulpverlening. Vier zaken die zeker een bespreking met je team waard zijn, plus de redenen waarom dat zo is.

  • Gevaren en oplossingen: twee weten simpelweg meer dan één. Je kunt gevaren in je eentje inventariseren, maar dan is er een grote kans dat je zaken over het hoofd ziet. Door het samen te doen verklein je die kans: wat de een niet ziet, heeft een ander misschien wel in de gaten. Hetzelfde geldt voor oplossingen. Bekijk qua gevaren en zelfredzaamheid goed met welke cliënten je te maken hebt. Hiervoor kun je gebruik maken van de methode van De Zorg Brandveilig: Risico-profielen van cliënten of patiënten. Bespreek met elkaar hoe het risico zo klein mogelijk kan worden gehouden en wat jullie nodig hebben om in noodsituaties de schade te beperken. Deel dit met de rest van de organisatie en ook met cliënten en ouders/verzorgers.
  • Zelfredzaamheid: bij dit onderwerp is het vooral zaak om misverstanden en meningsverschillen uit te sluiten. Hoe kijken collega’s in een team aan tegen zelfredzaamheid en mogelijke paniek bij cliënten? In noodsituaties moet je op elkaar kunnen rekenen. Als je hier verschillende ideeën over hebt, kan het dus misgaan. Bespreek onderling wie zichzelf in noodsituaties kan redden en wie niet. Gebruik de WAR systematiek om binnen de afdeling te bepalen welke cliënten welke hulp nodig hebben en bezie hoe je dit het beste kan inrichten. Bijvoorbeeld door de meest hulpbehoevende zo dicht mogelijk bij de uitgang te huisvesten en door het plakken van stickers aan te geven welke cliënt welke hulp nodig heeft in noodsituaties. En maak afspraken over wie dan hulp biedt aan wie, en hoe jullie elkaars hulp inschakelen.
  • Hoe zit het met de techniek: je hebt er bitter weinig aan als collega’s er niet mee overweg kunnen als het erop aankomt. En als de taken niet goed zijn verdeeld, gaat er kostbare tijd verloren. Zorg dus dat iedereen weet hoe het zit met de werking van de brandmeldinstallatie/alarmeren, brandblusmiddelen, , vluchtwegen, vergrendeling en ontgrendeling van deuren, uitzetten van installaties, gasafsluiters, beschikbaarheid van (nood)verlichting/zaklampen en opvang op verzamelplaatsen. En ook het omgaan met EHBO en de AED.
  • Communicatie en samenwerking. Maak goede afspraken over wie wat doet en zorg dat de instructiekaart ‘wat te doen bij brand’ duidelijk in het zicht hangt. Bespreek wie alarmeert op welke manier en hoe de communicatie in stand gehouden kan worden. Ook is het belangrijk om na te gaan of het rooster zo is ingericht dat er altijd voldoende opgeleide BHV’ers aanwezig zijn. Bij kleinschalige wooneenheden is communicatie met externe hulp cruciaal. Is helder wie te hulp gaat schieten en hoe je dat qua communicatie gaat doen? Hoeveel tijd gaat dat kosten en wat heeft prioriteit?