STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/bhv.jpg); }

Dit moet volgens de wet en de inspectie

In de wetgeving is op een aantal plaatsen geregeld welke eisen er worden gesteld aan de bedrijfshulpverlening. De voornaamste wettelijke regelingen op dit gebied zijn de Arbowet, het Arbobesluit en het Bouwbesluit. In de cao Gehandicaptenzorg zijn geen bijzondere afspraken gemaakt over BHV.

Verplichtingen en rechten voor werknemers

Op basis van Opent externe link in nieuw schermTitel 10 Burgerlijk Wetboek Boek 7  en de Opent externe link in nieuw schermArbowet heb je als medewerker enkele verplichtingen. Op het gebied van bedrijfshulpverlening komen die neer op het volgende.

  • Je bent verplicht door jou opgemerkte gevaren en incidenten op het gebied van de veiligheid direct te melden.
  • Er mag van je worden verwacht dat je actief meewerkt en meedoet als je werkgever op het terrein van veiligheid en BHV voorlichting en training aanbiedt.
  • Je hebt de plicht om werkgever en collega’s waar nodig te helpen om gevaren te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken.
  • Levert een situatie ernstig gevaar op voor jezelf of anderen, dan heb je het recht om het werk stil te leggen of te onderbreken. Je moet dit dan wel direct melden.