STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/agressief-gedrag.jpg); }

Dit doe je voor je organisatie

Als het jouw taak is om ervoor te zorgen dat een hele organisatie goed met agressief gedrag omgaat, valt er veel te regelen en te doen. Van preventie tot nazorg, van risico- inventarisatie tot de evaluatie van maatregelen: er zijn tal van manieren om bij te dragen aan een sluitend beleid. Hieronder vind je zes oplossingen waarmee je in een organisatie aan de slag kunt. Bij elke oplossing kun je doorklikken voor meer informatie, tips en tools.

Zo zet je een goed nazorgbeleid op

Als zich ondanks al je preventieve inspanningen toch een incident voordoet, kan dit voor de medewerker in kwestie grote impact hebben. Daarom is het zaak om medewerkers na afloop goed op te vangen. Met deze tips voor een goed nazorgbeleid steun je medewerkers bij de verwerking en voorkom je ziekte en uitval.

  • Goede nazorg komt snel op gang. De nazorg voor de medewerker moet in elk geval starten binnen 72 uur nadat het incident heeft plaatsgevonden. Maar liever nog sneller: hoe eerder, hoe beter!
  • Dring niets op, maar noem wel alle mogelijkheden. Geeft een medewerker aan dat hij geen behoefte heeft aan nazorg, dan mag dat worden gerespecteerd. Maar het is wel belangrijk om hem alle mogelijkheden uit te leggen en aan te geven dat hij zich altijd mag bedenken. Ook is het goed om na twee weken het aanbod nog een keer te herhalen. Nazorg kan een belangrijke steun in de rug bieden bij de verwerking. 
  • Maak heldere afspraken over de uitvoering. Spreek in je veiligheidsbeleid af hoe je de nazorg organiseert. Vertel het vervolgens aan de medewerkers en bereid degene die de nazorg gaat uitvoeren (meestal de direct leidinggevende) goed voor op zijn rol.
  • Bied waar nodig extra ondersteuning. De meeste mensen verwerken een schokkende gebeurtenis uit zichzelf op een goede manier. Maar soms kan iemand daarbij vastlopen of op problemen stuiten. Een goede nazorg is erop gericht om dergelijke gevallen te herkennen en waar nodig professionele vervolgzorg te bieden. Richt hiervoor een intern BOT-team op of zorg ervoor dat medewerkers bij externe deskundigen terecht kunnen.