STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/agressief-gedrag.jpg); }

Dit doe je voor je organisatie

Als het jouw taak is om ervoor te zorgen dat een hele organisatie goed met agressief gedrag omgaat, valt er veel te regelen en te doen. Van preventie tot nazorg, van risico- inventarisatie tot de evaluatie van maatregelen: er zijn tal van manieren om bij te dragen aan een sluitend beleid. Hieronder vind je zes oplossingen waarmee je in een organisatie aan de slag kunt. Bij elke oplossing kun je doorklikken voor meer informatie, tips en tools.

Preventieve maatregelen: negen voorbeelden

Er zijn veel maatregelen die je in je organisatie kunt nemen om agressief gedrag direct of indirect te voorkomen. Hieronder vind je negen goede voorbeelden.

 • Stimuleer gewenst gedrag. Wat je aandacht geeft, groeit! Beleid rond agressie moet uiteraard aandacht geven aan een goede omgang met incidenten. Maar het is ook belangrijk om aandacht te geven aan hoe je het wél graag zou willen. Want ook dat werkt preventief!
 • Formuleer duidelijke normen en grenzen. Het is belangrijk om aan iedereen duidelijk te maken dat jouw organisatie agressie niet normaal vindt of accepteert. Een goed principe is ‘emotie mag, agressie niet’.
 • Heb oog voor dilemma’s en praat erover. Dat je agressie niet accepteert moet volkomen duidelijk zijn. Maar besef wel dat de praktijk altijd details en dilemma’s oplevert die het lastig kunnen maken om de normen toe te passen. Concretiseer de normen voor jouw organisatie en bevorder open gesprekken over de toepassing ervan in de praktijk. Teams kunnen hier de AgressieWijzer van Duidelijk over agressie en de VeiligPlus-aanpak bij gebruiken. Op Opent externe link in nieuw schermwww.veiligplusaanpak.nl vind je praktische informatie, materialen en ervaringsverhalen van andere organisaties.

 • Stel huisregels en leveringsvoorwaarden op voor cliënten en bezoekers. Maak bij de start van de zorg duidelijk dat de zorgplicht wordt opgeschort op het moment dat niet langer aan de randvoorwaarden voor veilig werken wordt voldaan. Meer informatie vind je in de rapportage ‘bezinnen over beginnen of stoppen’
 • Stel een gedragsprotocol op voor medewerkers. Wat verwacht je van hen? Medewerkers hebben groot belang bij duidelijkheid over het organisatiebeleid tegen agressie. Zorg dat zij weten wat wel en niet acceptabel is, hoe ze agressief gedrag kunnen voorkomen en hoe ze er het beste mee kunnen omgaan. 
 • Organiseer voorlichting, instructie en training. Zorg dat je het organisatiebeleid voor medewerkers nader uitlegt en concretiseert. Sta niet alleen stil bij preventie, maar bereid medewerkers ook voor op hoe op incidenten te reageren en de mogelijkheden die je organisatie biedt op het gebied van nazorg. Bied dus trainingen aan waar medewerkers vaardigheden leren om agressief gedrag te voorkomen en vaardigheden om hun weerbaarheid te vergroten.
 • Houd rekening met ongewenst gedrag bij het roosteren. Zorg dat de inzet van medewerkers zo goed mogelijk is afgestemd op de omvang van het te verwachten risico. 
 • Denk ook aan bouwkundige en technische maatregelen. Zorg dat in jouw organisatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn die de veiligheid kunnen vergroten. Denk bijvoorbeeld aan beveiligde deuren en interne alarmsystemen om collega’s in te schakelen. Zo zijn er portable radio’s (walkie talkie’s) en bodyguards (ter grootte van een pieper) verkrijgbaar van o.a. de merken Texas Instruments, Motorola en KPN. Hiermee kunnen medewerkers gemakkelijk en snel een alarmknop indrukken, en enkele systemen beschikken ook over een ‘man down’ functie, die een alarm verstuurt als het apparaat langere tijd liggend wordt gehouden.
  Vergeet niet om een sluitende alarmprocedure af te spreken en die geregeld te testen. En zorg dat iedereen weet hoe met alle voorzieningen om moet gaan!
 • Formuleer extra maatregelen voor alleen werken en invalkrachten. Besteed extra aandacht aan situaties waar medewerkers alleen werken (op de groep of extramuraal) en/of waar invalkrachten komen. Verbijzonder de bovenstaande maatregelen voor deze situaties of bedenk er zo nodig nieuwe maatregelen voor.