STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/agressief-gedrag.jpg); }

Dit doe je voor je organisatie

Als het jouw taak is om ervoor te zorgen dat een hele organisatie goed met agressief gedrag omgaat, valt er veel te regelen en te doen. Van preventie tot nazorg, van risico- inventarisatie tot de evaluatie van maatregelen: er zijn tal van manieren om bij te dragen aan een sluitend beleid. Hieronder vind je zes oplossingen waarmee je in een organisatie aan de slag kunt. Bij elke oplossing kun je doorklikken voor meer informatie, tips en tools.

Vier manieren om te laten zien dat agressie & veiligheid belangrijk zijn

Wie zich op het niveau van een volledige organisatie inzet voor een goed veiligheidsbeleid, kan zich niet met alle details bemoeien. Toch is het voor jou als arbocoördinator, manager of bestuurder van groot belang om te laten zien dat je agressie en veiligheid top-prioriteit voor je zijn. Hiervoor zul je een balans moeten vinden tussen de hoofdlijnen en specifieke situaties die zich voordoen. Want alleen dan kan de aansturing aansluiten bij de praktijk. Hieronder vind je vijf manieren om hier concreet invulling aan te geven.

  • Vertel je visie. Spreek als Raad van Bestuur je ondubbelzinnig uit tegen agressie. Maak duidelijk dat het niet normaal en niet acceptabel is. Formuleer duidelijke normen en een duidelijke visie, en vertel hierover aan je medewerkers.
  • Vertoon voorbeeldgedrag. Handhaaf de normen en grenzen consequent. En doe dat vooral óók ten opzichte van jezelf: laat in je acties blijken dat jij deze normen en visie doorleeft. 
  • Stimuleer het veiligheidsbewustzijn. Andere roosters? Een verbouwing? Nieuwe medewerkers? Nieuwe informatiesystemen? Check bij elke verandering wat dat betekent voor de veiligheid van medewerkers en cliënten. Stimuleer ook je medewerkers om zich altijd van de veiligheid bewust te zijn.  
  • Bevorder de dialoog over dilemma’s. Besef dat je weliswaar heel duidelijke normen kunt formuleren, maar dat in de praktijk geen situatie hetzelfde is. Dit kan lastige dilemma’s opleveren. Medewerkers die het cliëntbelang voor hun eigen belang laten gaan of een incident niet durven te melden. Situaties waarin de afweging tussen de kwaliteit van de zorg en de veiligheid voor medewerkers moeilijk is. Dilemma’s rond gedragsmedicatie en vrijheidsbeperkende maatregelen. Toon begrip voor zulke dilemma’s en bevorder dat er open over wordt gesproken. 
  • Laat jezelf zien bij ingrijpende incidenten. Steun de betrokkenen, neem de tijd om met hen te praten over hun ervaringen. Begrip en steun zijn voor medewerkers van grote waarde. 
  • Ga ook zonder directe aanleiding het gesprek aan. Organiseer bijvoorbeeld maandelijks een veiligheidslunch waarvoor je leidinggevenden of medewerkers uit diverse teams uitnodigt. Schuif geregeld aan bij het werkoverleg. Of loop bij diverse teams en functionarissen mee op de werkvloer.