STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/agressief-gedrag.jpg); }

Dit doe je voor je organisatie

Als het jouw taak is om ervoor te zorgen dat een hele organisatie goed met agressief gedrag omgaat, valt er veel te regelen en te doen. Van preventie tot nazorg, van risico- inventarisatie tot de evaluatie van maatregelen: er zijn tal van manieren om bij te dragen aan een sluitend beleid. Hieronder vind je zes oplossingen waarmee je in een organisatie aan de slag kunt. Bij elke oplossing kun je doorklikken voor meer informatie, tips en tools.

Voorzieningen en maatregelen tijdens en na een incident

Als zich op het gebied van agressie een incident voordoet, is het van groot belang om adequaat te reageren. Niet alleen tijdens het incident, maar ook erna. Hieronder vind je een lijst van voorzieningen en maatregelen die tijdens en na een incident van toegevoegde waarde zijn.

  • Zorg voor goede alarmering. Een goed alarmsysteem en een adequate alarmprocedure zijn cruciaal om snel en adequaat op agressie te kunnen reageren. Besteed extra aandacht aan situaties waar medewerkers alleen werken. Test het alarmsysteem en de procedures ook regelmatig.
  • Bied medewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen aan. Uiteraard hoop je dat het lukt om agressief gedrag en gevolgen daarvan te voorkomen. Maar als een aanpak bij de bron niet of onvoldoende lukt, kan het ook verstandig zijn om persoonlijke beschermingsmiddelen aan te schaffen. Armkappen bijvoorbeeld, tegen bijten en krabben. Of oordoppen, tegen hard geluid.
  • Hanteer duidelijke procedures. Iedereen moet weten wat er van hem wordt verwacht op het gebied van melden, registreren, bespreken en afhandelen. Een belangrijk uitgangspunt is dat incidenten altijd worden gemeld en besproken en dat je organisatie er altijd actie aan verbindt. Maak ook werk van een open cultuur waarin het veilig is om incidenten te melden en te bespreken.
  • Ondersteun direct leidinggevenden. Zij vervullen een sleutelrol bij het uitvoeren van het veiligheidsbeleid! Zorg dus dat zij over voldoende faciliteiten en ondersteuning kunnen beschikken.
  • Bied sturing en ondersteuning bij ingrijpende incidenten. Sommige gebeurtenissen waarbij agressie in het spel is hebben een grote impact. In dergelijke gevallen is het van belang om op centraal niveau sturing en ondersteuning te bieden aan leidinggevenden en medewerkers. 
  • Richt een BedrijfsOpvangTeam (BOT-team) op. Een BOT-team is gespecialiseerd in de nazorg bij incidenten. Zorg ervoor dat de leden voldoende specifieke scholing volgen om hen in staat te stellen om dit werk goed uit te voeren. Is een intern BOT-team niet haalbaar? Maak dan goede afspraken met externe deskundigen over nazorg. Zorg er in ieder geval voor dat medewerkers zo nodig bij professionals terecht kunnen.  
  • Stimuleer het aanspreken van de veroorzaker en het nemen van vervolgacties. Zorg ervoor dat degene die zich aan agressief gedrag schuldig heeft gemaakt, hierop wordt aangesproken. Houd hierbij rekening met wie de veroorzaker is (cliënt, een medewerker, familie, ander bezoek of derden) en wat de situatie is. Denk bij vervolgacties bijvoorbeeld aan het aanpassen van het zorgplan na overleg van medewerkers en gedragsdeskundige en aan aangifte doen bij de politie. 
  • Benut informatie over incidenten voor evaluatie. Controleer of het veiligheidsbeleid werkt zoals het is bedoeld. En scherp maatregelen verder aan waar dat mogelijk is.
  • Meld ernstige arbeidsongevallen bij de Inspectie SZW. Een arbeidsongeval is ernstig als het slachtoffer aan de gevolgen overlijdt, blijvend letstel oploopt, of in een ziekenhuis moet worden opgenomen. Ook chronische psychische klachten vallen eronder, ook als je ze later ontdekt!