STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/agressief-gedrag.jpg); }

Dit doe je voor jezelf

Heb jij al eens agressief gedrag meegemaakt of maak je het zelfs regelmatig mee? Gaat de cliënt over jouw grens? Dan is het belangrijk om er zo veel mogelijk grip op te krijgen. Zo kun je deze vorm van ongewenst gedrag zo goed mogelijk voorkomen en ben je optimaal voorbereid als het zich toch voordoet. Hieronder vind je vijf oplossingen waarmee je zelf aan de slag kunt. Bij elke oplossing kun je doorklikken voor meer informatie, tips en tools.

Tips om je goed voor te bereiden op agressief gedrag

Naarmate jij beter op agressie bent voorbereid, is de kans kleiner dat je erdoor wordt overvallen en er negatieve gevolgen van ondervindt. Omdat je incidenten weet te voorkomen, of omdat je er beter mee omgaat dan wanneer je je minder goed had voorbereid.

1. Schat de risico’s in

  • Ken je cliënten. Zorg dat je weet wat voor hen belangrijk is en hoe zij zich gedragen. Wat maakt dat deze cliënt tot agressief gedrag kan komen? Wat staat hierover in het zorgplan, signaleringsplan en/of behandelplan? Hoe is de dynamiek in de groep? Vraag in de overdracht of er spanningsopbouw is. 
  • Benut de kennis van anderen. Kom je nieuw in een groep? Of komt er een nieuwe cliënt in de groep? Vraag aan collega’s of familie wat voor gedrag je kunt verwachten en hoe je incidenten kunt voorkomen of beperken.

2. Neem voorzorgsmaatregelen

  • Denk in scenario’s. Bedenk voor diverse scenario’s wat jij bij elk scenario zou kunnen doen. 
  • Maak afspraken met je collega’s. Welke grenzen zijn er in je organisatie afgesproken? ‘Emotie mag, agressie niet’? En hoe ervaren jij en je collega’s die grenzen als je naar het specifieke gedrag van je cliënten kijkt? Ga met elkaar in gesprek over normen en grenzen en maak duidelijke afspraken!
  • Zorg dat je de veiligheidsprocedures kunt dromen. Ken de afspraken van je organisatie rondom agressief gedrag. Zeker de afspraken over hoe je alarm kunt slaan en – als het echt mis gaat – de politie kunt inschakelen.
  • Blijf altijd op zoek naar verbetering. Ga met je collega’s, de gedragsdeskundige of je leidinggevende in gesprek. Wat kun je doen om het probleemgedrag van de cliënt te beïnvloeden? Hoe kun je de ondersteuning anders inrichten om de veiligheid voor jou en je cliënt te vergroten, en ook de kwaliteit van leven van de cliënt en jouw werk te verbeteren?

3. Wees extra alert bij huisbezoek

Ga je in je eentje bij een cliënt op huisbezoek? Schat dan de risico’s extra goed in, ga na of het voldoende veilig voor je is om te gaan en organiseer zo nodig een achterwacht. Deze vijf stappen voor risicoschatting bij huisbezoek en de checklist voor organiseren van een achterwachtregeling kunnen je hierbij helpen.