STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/agressief-gedrag.jpg); }

Dit doe je voor jezelf

Heb jij al eens agressief gedrag meegemaakt of maak je het zelfs regelmatig mee? Gaat de cliënt over jouw grens? Dan is het belangrijk om er zo veel mogelijk grip op te krijgen. Zo kun je deze vorm van ongewenst gedrag zo goed mogelijk voorkomen en ben je optimaal voorbereid als het zich toch voordoet. Hieronder vind je vijf oplossingen waarmee je zelf aan de slag kunt. Bij elke oplossing kun je doorklikken voor meer informatie, tips en tools.

Aandachtspunten bij reageren op agressief gedrag

Ook als je al het mogelijke hebt gedaan om het te voorkomen, kan zich toch nog agressief gedrag voordoen. Als dat gebeurt, is het van belang dat je zo goed mogelijk reageert. Onderstaande aandachtspunten bieden houvast.

1. Schat de situatie in

  • Is de cliënt nog aanspreekbaar? Herken het spanningsniveau!
  • Ken jezelf, (h)erken je eigen spanningsniveau en schat in of je de regie nog kunt houden.

2. Beslis wat je doet

Maak een bewuste keuze tussen:

  • Negeren, even afstand nemen, even adem halen, de confrontatie even niet aangaan, de begeleidingslijn even loslaten;
  • De-escaleren, actief in gesprek gaan om het agressieve gedrag om te buigen;
  • Meteen naar stap 3 te gaan. Werkt negeren of de-escaleren niet, dan kom je ook bij stap 3 uit.

3. Sla alarm, zorg voor je eigen veiligheid

  • Stop het agressieve gedrag, zo nodig en zo mogelijk samen met anderen.

Meer over spanningsniveaus en de-escaleren

Meer informatie over spanningsniveaus en de-escaleren lees je in de tips hoe te handelen bij agressief gedrag. Hopelijk lukt het om het geleerde in praktijk te brengen!