STAG Logo
.top-banner { background-image: url(/fileadmin/user_upload/images/banner-headers/agressief-gedrag.jpg); }

Dit moet volgens de wet en de inspectie

In de Arbowet zijn regels opgenomen over agressie en de Inspectie SZW handhaaft deze regels. Er zijn verplichtingen voor werkgevers en werknemers vastgelegd, en rechten voor ondernemingsraden. Ook in de cao van de gehandicaptenzorg zijn afspraken over agressief gedrag gemaakt.

Verplichtingen en rechten voor werknemers

Op basis van het Burgerlijk Wetboek en de Arbowet heb je als medewerker enkele verplichtingen. Op het gebied van agressie komen die neer op het volgende.

  • Je bent verplicht door jou opgemerkte gevaren en incidenten op het gebied van agressie direct te melden.

  • Er mag van je worden verwacht dat je actief meewerkt en meedoet als je werkgever op het terrein van agressie en ongewenst gedrag voorlichting en training aanbiedt.

  • Je hebt de plicht om werkgever en collega’s waar nodig te helpen om agressie te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken.

  • Levert agressie ernstig gevaar op voor jezelf of anderen, dan heb je het recht om het werk stil te leggen of te onderbreken. Je moet dit dan wel direct melden.